Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Databeskyttelseserklæring

Tak for din interesse for vores webshop. Det er meget vigtigt for os at værne om dit privatliv. Nedenfor gør vi nøje rede for, hvordan vi behandler dine oplysninger.

1. Tilgængelige oplysninger og hosting

Du kan besøge vores websted uden at give oplysninger om din person. Hver gang, du henter en webside, gemmer webserveren kun automatisk en såkaldt logfil, der f.eks. indeholder navnet på den hentede fil, din IP-adresse, dato og klokkeslæt for hentningen, den overførte datamængde og den anmodende leverandør (adgangsoplysninger), og som dokumenterer hentningen.

Disse adgangsoplysninger evalueres alene med henblik på at sikre, at websiden fungerer problemfrit, samt for at forbedre vores udbud. Dette sker af hensyn til vores vægtige legitime interesser i en korrekt fremstilling af vores udbud. Alle adgangsoplysninger slettes senest syv dage efter dit besøg på siden.

En tredjepartsudbyders hostingservices
Som led i en behandling af oplysninger på vores vegne varetager en tredjepartsudbyder tjenesterne til hosting og præsentation af webstedet. Dette sker af hensyn til vores vægtige legitime interesser i en korrekt fremstilling af vores udbud. Alle oplysninger, der beskrives i det følgende i forbindelse med brugen af dette websted eller i bestemte formularer i webshoppen, behandles på denne udbyders servere. En behandling på andre servere finder kun sted inden for den her beskrevne ramme.

Denne tjenesteudbyder har hjemsted i en af Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Samarbejdsområdes medlemsstater.

2. Indsamling og brug af oplysninger til afvikling af aftalen og ved åbning af en kundekonto

Vi indsamler personoplysninger, når du frivilligt meddeler os disse i forbindelse med din bestilling, ved kontakt med os (f.eks. pr. kontaktformular eller e-mail) eller ved åbning af en kundekonto. Obligatoriske afkrydsningsfelter markeres som sådanne, da vi i disse tilfælde skal bruge oplysningerne til afvikling af aftalen, eller til at bearbejde din kontakthenvendelse eller for at åbne kundekontoen, og fordi du uden angivelse heraf ikke kan afgive bestilling og/eller åbne en konto, lige som du heller ikke kan sende kontaktformularen. Hvilke oplysninger der indsamles, fremgår af de pågældende indtastningsformularer. Vi bruger de oplysninger, du har givet os, til at afvikle aftalen og bearbejde dine henvendelser. Når aftalen er fuldt afviklet, eller din kundekonto er slettet, begrænses dine oplysninger med henblik på den videre behandling og slettes efter udløbet af de skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister, medmindre du udtrykkeligt har indvilliget i, at dine oplysninger bruges yderligere, eller vi har forbeholdt os en videregående behandling af oplysningerne, som er lovfæstet, og som vi informerer dig om i denne erklæring. Din kundekonto kan til enhver tid slettes. Dette kan ske enten ved en meddelelse til den neden for anførte kontakt eller via en til dette formål bestemt funktion i kundekontoen.

3. Videregivelse af oplysninger

For at opfylde aftalen videregiver vi dine oplysninger til de postordrefirmaer, der står for leveringen, for så vidt dette er nødvendigt for at levere varerne. Alt efter hvilken betalingsudbyder du vælger under bestillingen, videregiver vi med henblik på afvikling af betalinger de i den forbindelse indsamlede betalingsoplysninger til det kreditinstitut, der forestår betalingen og evt. til af os anviste betalingsudbydere eller til den valgte betalingstjeneste. De valgte betalingsudbydere indsamler også til dels selv disse oplysninger, hvis du ikke opretter en konto der. I dette tilfælde skal du under bestillingen registrere dig hos betalingsudbyderen. I det tilfælde finder den pågældende betalingsudbyders databeskyttelseserklæring anvendelse.

Videregivelse af oplysninger til transportøren
Såfremt du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil under eller efter din bestilling, videregiver vi på grundlag heraf din e-mailadresse og telefonnummer til den valgte transportør, således at denne inden fremsendelsen kan tage kontakt til dig med henblik på meddelelse eller afstemning vedrørende leveringen.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved en meddelelse til den nedenfor beskrevne kontakt eller direkte over for forsendelsestjenesteyderen under den nedenfor angivne kontaktadresse. Efter tilbagekaldelsen sletter vi dine her afgivne oplysninger, medmindre at du udtrykkeligt har givet dit samtykke til, at dine oplysninger bruges yderligere, eller vi har forbeholdt os en videregående behandling af oplysningerne, som er lovfæstet, og som vi informerer dig om i denne erklæring. 

GLS Denmark A/S
Kokmose 3
6000 Kolding

4. E-mail nyhedsbrev

E-mail-markedsføring med tilmelding til nyhedsbrev
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi de til dette formål nødvendige eller særskilt af dig meddelte oplysninger, så vi løbende kan sende dig vores e-mail-nyhedsbrev på grundlag af dit samtykke.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrev. Dette kan enten ske ved en meddelelse til den neden for anførte kontakt eller via et dertil bestemt link i nyhedsbrev. Efter afmeldelsen sletter vi din e-mailadresse, medmindre at du udtrykkeligt har givet dit samtykke til, at dine oplysninger bruges yderligere, eller vi har forbeholdt os en videregående behandling af oplysningerne, som er lovfæstet, og som vi informerer dig om i denne erklæring.

E-mail-markedsføring uden tilmelding til nyhedsbrev og din ret til indsigelse
Når vi modtager din e-mailadresse i forbindelse med salget af en vare eller tjenesteydelse, og du ikke har rejst indsigelse herimod, forbeholder vi os ret til med regelmæssige mellemrum at sende dig tilbud på produkter, der svarer til de allerede købte, fra vores sortiment pr. e-mail. Dette sker af hensyn til vores vægtige legitime interesser i en anprisning over for vores kunder.
Du kan til enhver tid rejse indsigelse mod anvendelsen af din e-mailadresse ved en meddelelse til nedenfor beskrevne kontakt eller via et til det formål oprettet link i reklamemailen, uden at der skal udredes andre omkostninger end videreforsendelsesomkostningerne baseret på basistakster.

Nyhedsbrev sendes i forbindelse med en behandling på vores vegne via en tjenesteyder, som vi i har videregivet din adresse til.

Denne tjenesteyder befinder sig i USA og er certificeret i henhold til EU-US-privatlivsskjoldet. Du kan se et aktuelt certifikat her. Europa-Kommissionen har på grundlag af denne aftale med USA fastslået, at virksomheder, der er certificeret under privatlivsskjoldet, nyder et passende databeskyttelsesniveau.

Statistisk indsamling og analyser

Nyhedsbrev indeholder et såkaldt „web-beacon“, dvs. en pixelfil, som hentes, når MailChimp-serveren åbner nyhedsbrev. Under hentningen indsamles der først tekniske oplysninger, såsom oplysninger om browseren og dit system, samt din e-mailadresse og tidspunktet for hentningen. Disse oplysninger bruges til teknisk forbedring af tjenesteydelserne på grundlag af tekniske data eller målgrupperne og deres læseadfærd ud fra stedet for deres hentning (der kan bestemmes ved hjælp af IP-adressen) eller adgangstiderne.

Ligeledes undersøges det til statistiske formål, om nyhedsbrev åbnes, hvornår de åbnes, og hvilke links, der klikkes på. Disse oplysninger kan af tekniske grunde ganske vist henføres til de enkelte modtagere af nyhedsbrev. Det er imidlertid hverken vores eller MailChimps intention at overvåge individuelle brugere. Evalueringerne tjener snarere det formål, at vi kan registrere vores brugeres læsevaner og tilpasse vores indhold til dem eller sende forskelligt indhold i overensstemmelse med deres interesser.

5. Integration af Trusted Shops Trustbadge

For at vise vores Trusted Shops kvalitetsmærke og de samlede evalueringer og med henblik på tilbud af Trusted Shops-produkter til købere efter en bestilling er Trusted Shops Trustbadge inkorporeret på dette websted.

Dette sker af hensyn til vores vægtige legitime interesser i en optimal markedsføring af vores sortiment. Trustbadge og de dermed annoncerede tjenester er et tilbud under Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.
Ved hentning af Trustbadge gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, der indeholder f.eks. din IP-adresse, dato og klokkeslæt for hentningen, den overførte datamængde og den rekvirerende leverandør (adgangsoplysninger), og som dokumenterer hentningen. Disse adgangsoplysninger evalueres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter dit besøg på siden.
Yderligere personoplysninger overføres udelukkende til Trusted Shops, for så vidt du har givet dit samtykke hertil, du efter afslutning af en bestilling har besluttet dig for at bruge Trusted Shops produkter, eller du allerede har tilmeldt dig denne brug. I dette tilfælde finder den indgåede kontrakt mellem dig og Trusted Shops anvendelse.

6. Cookies og webanalyse

For at gøre besøget på vores websted attraktivt og tillade brug af forskellige funktioner til at vise relevante produkter eller til at gennemføre markedsundersøgelser gør vi på forskellige sider brug af såkaldte cookies. Dette sker af hensyn til vores vægtige legitime interesser i en optimeret fremstilling af vores udbud. Cookies er små tekstfiler, der automatisk lagres på din enhed. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes igen efter browsersessionen, altså når du lukker din browser (såkaldte sessionscookies). Andre cookies lagres i længere tid på din enhed, så vi kan genkende din browser ved næste besøg (persistente cookies). Varigheden af lagringen fremgår af oversigten i cookie-indstillingerne på din webbrowser. Du kan indstille din browser, så du får en besked, når der sættes cookies, og så du kan beslutte, om du vil acceptere dem hver for sig, acceptere cookies til bestemte tilfælde, eller generelt udelukke cookies. Hver browser er forskellig med hensyn til, på hvilken måde den administrerer cookies-indstillingerne. Dette forklares i den enkelte browsers hjælpemenu, hvor du får at vide, hvordan du kan ændre dine cookie-indstillinger. Disse finder du for den respektive browser under følgende links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/da-dk/HT201265
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=da&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/da/kb/cookies
Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Hvis du ikke accepterer cookies, kan det forringe vores websteds funktion.

Dette websted bruger ligeledes i forbindelse med anvendelsen af Google Analytics (se nedenfor) den såkaldte DoubleClick-cookie, som gør det muligt at genkende din browser, når du besøger andre websteder. Dette sker af hensyn til vores vægtige legitime interesser i en optimal markedsføring af vores websted. De oplysninger om besøget på dette websted, der genereres automatisk ved hjælp af cookies, overføres til en server tilhørende Google i USA og gemmes der. IP-adressen reduceres ved at aktivere IP-anonymiseringen på dette websted inden fremsendelsen i Den Europæiske Unions medlemsstater eller i andre kontraherende lande i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server tilhørende Google i USA og forkortes der. Den anonymiserede IP-adresse, som din browser sender i forbindelse med Google Analytics, sammenkøres ikke med andre oplysninger fra Google.

Google vil benytte disse oplysninger til at samle rapporter om websiteaktiviteterne, og til at generere yderligere tjenesteydelser i forbindelse med brugen af webstedet. Dette sker af hensyn til vores vægtige legitime interesser i en optimal markedsføring af vores websted. Ligeledes kan Google overføre disse oplysninger til tredjeparter, såfremt dette er lovfæstet, eller såfremt tredjeparter behandler disse oplysninger på vegne af Google.
Google Double Click er et tilbud fra Google LLC. (www.google.de).
Google LLC har hovedsæde i USA og er certificeret i henhold til EU-US-privatlivsskjoldet. Du kan se et aktuelt certifikat her. Europa-Kommissionen har på grundlag af denne aftale med USA fastslået, at virksomheder, der er certificeret under privatlivsskjoldet, nyder et passende databeskyttelsesniveau.

Du kan deaktivere DoubleClick-cookien via dette link. Derudover kan du hos Digital Advertising Alliance blive informeret om, hvordan der placeres cookies, og foretage indstillinger heraf. Endelig kan du indstille din browser, så du får besked om, når der sættes cookies, og så du kan beslutte, om du vil acceptere dem hver for sig, eller acceptere cookies til bestemte tilfælde, eller generelt udelukke cookies. Hvis du ikke accepterer cookies, kan det forringe vores websteds funktion.

Anvendelse af Google (Universal) Analytics til webanalyse
Analysen af dette websted sker ved brug af Google (Universal) Analytics, der er en webanalysetjeneste tilhørende Google LLC (www.google.de). Dette sker af hensyn til vores vægtige legitime interesser i en optimeret fremstilling af vores udbud. Google (Universal) Analytics anvender metoder, der gør det muligt at analysere din brug af webstedet, som f.eks. cookies. De oplysninger, der indsamles automatisk om din brug af dette websted, overføres normalt til en server tilhørende Google i USA og gemmes der. IP-adressen reduceres ved at aktivere IP-anonymiseringen på dette websted inden fremsendelsen i Den Europæiske Unions medlemsstater eller i andre kontraherende lande i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server tilhørende Google i USA og forkortes der. Den anonymiserede IP-adresse, som din browser sender i forbindelse med Google Analytics, sammenkøres ikke med andre oplysninger fra Google.

Google LLC har hovedsæde i USA og er certificeret i henhold til EU-US-privatlivsskjoldet. Du kan se et aktuelt certifikat her. Europa-Kommissionen har på grundlag af denne aftale med USA fastslået, at virksomheder, der er certificeret under privatlivsskjoldet, nyder et passende databeskyttelsesniveau.

Du har mulighed for at forhindre, at oplysninger, der genereres ved hjælp af cookien, og som vedrører din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), sendes til og behandles af Google ved at downloade og installere browser-pluginen under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da

Brug af Google Adwords Conversion-Tracking
Vi bruger online-markedsføringsprogrammet „Google AdWords“ og Conversion-Tracking i forbindelse med Google AdWords. Google Conversion Tracking er en analysetjeneste tilhørende Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Når du klikker på en annonce, der er aktiveret af Google, lægges der en cookie til Conversion-Tracking på din computer. Disse cookies har en begrænset gyldighed, indeholder ingen personhenførbare oplysninger og kan således ikke bruges til personlig identifikation. Når du besøger bestemte internetsider på vores websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi registrere, at du har klikket på annoncen og er blevet ledt videre til denne side.
Hver Google AdWords-kunde modtager en anden cookie. Der er således ikke nogen mulighed for, at cookies kan spores via AdWords-kunders websteder. Formålet med de oplysninger, der indhentes ved hjælp af Conversion-Cookien, er at udarbejde Conversion-statistikker for AdWords-kunder, der har besluttet sig for Conversion-Tracking. I den forbindelse får kunderne det samlede antal brugere at vide, der har klikket på deres annonce, og som er blevet ført videre til en side med en Conversion-Tracking-tag. De får imidlertid ikke nogen oplysninger, der kan henføres til brugere personligt.
Hvis du ikke ønsker at deltage i Tracking, kan du gøre indsigelse mod brugen heraf, ved at du forhindrer installation af cookies via en tilsvarende indstilling af din browser-software (deaktiveringsmulighed). De indgår således ikke i Conversion-Tracking-statistikkerne. Yderligere oplysninger samt Googles databeskyttelseserklæring finder du under: http://www.google.da/policies/privacy/

7. Annoncering via markedsføringsnetværk

Google AdWords Remarketing
Vi annoncerer for dette websted via Google Adwords i Googles søgeresultater og på tredjeparters websteder. Det betyder, at der ved besøg på vores websted sættes en såkaldt “remarketing cookie” fra Google, så det automatisk bliver muligt at lave interessebaseret annoncering ved hjælp af et pseudonymt CookieID og på grundlag af de sider, du besøger. Dette sker af hensyn til vores vægtige legitime interesser i en optimal markedsføring af vores websted.

Behandling af oplysninger derudover finder kun sted, såfremt du over for Google har givet dit samtykke til, at dit web- og app-browserforløb fra Google knyttes til din Google-konto, og oplysninger fra din Google-konto kan anvendes til at individualisere annoncer, som du ser på nettet. Såfremt du er logget på Google, mens du besøger vores websted, bruger Google dine oplysninger sammen med Google Analytics-oplysninger med det formål at opstille og definere målgruppelister for remarketing på tværs af enheder. Det betyder, at dine personoplysninger fra Google kobles midlertidigt sammen med Google Analytics-oplysninger for at oprette målgrupper.

Google AdWords Remarketing er et tilbud fra Google LLC (www.google.de). Google LLC har hovedsæde i USA og er certificeret i henhold til EU-US-privatlivsskjoldet. Du kan se et aktuelt certifikat her. Europa-Kommissionen har på grundlag af denne aftale med USA fastslået, at virksomheder, der er certificeret under privatlivsskjoldet, nyder et passende databeskyttelsesniveau.

Du kan deaktivere remarketing-cookien via dette link. Derudover kan du hos Digital Advertising Alliance blive informeret om, hvordan der placeres cookies, og foretage indstillinger heraf.


8. Kontakter og dine rettigheder

Du har ret til gratis at få underretning om de oplysninger, som vi har gemt om dig, samt ret til berigtigelse, begrænsning af behandlingen, dataportabilitet eller sletning af disse oplysninger.

Ved spørgsmål om indsamling, behandling eller brug af dine personoplysninger, ved oplysninger, berigtigelse, spærring eller sletning af oplysninger samt tilbagekaldelse af samtykke eller indsigelse mod en bestemt anvendelse af oplysningerne, bedes du henvende dig til direkte til os via kontaktoplysningerne i kolofonen.

Desuden har du ret til klage til den kompetente databeskyttelsestilsynsmyndighed.

********************************************************************
Ret til at gøre indsigelse
Såfremt vi af hensyn til vægtige legitime interesser behandler personoplysninger som forklaret ovenfor, kan du gøre indsigelse mod fremtidig behandling. Såfremt behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid udøve denne ret som beskrevet ovenfor. Sker behandlingen med henblik på andre formål, har du kun ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation.

Efter udøvelse af din ret til indsigelse vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til disse formål, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Dette gælder ikke, når behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring. I det tilfælde vil vi ikke behandle dine personoplysninger yderligere til dette formål.

© From 2015 SESU All Rights Reserved